PozQoL

Nederlands / Dutch

Image from ViiV Healthcare and Shutterstock’s HIV in View collection

About the Dutch version of PozQoL

The Dutch version of PozQoL:

If you are working with Dutch speakers from Belgium, consider offering them the Flemish version.


PozQoL scale in Dutch

PozQoL-schaal

Optioneel = “Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die hiv hebben.”

Vereist = “Wij willen u vragen naar uw gezondheid, relaties, voldoening in het leven en welzijn. Geef aan in welke mate de volgende uitspraken op u van toepassing zijn, op een schaal van 1 –helemaal niet– tot 5 –uitermate–.”

Optionele cijfers in de antwoordtabel = 1 – helemaal niet 2 – een beetje 3 – matig 4 – zeer 5 – uitermate.

 1. Ik geniet van het leven
 2. Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid
 3. Ik voel me niet echt thuis bij de mensen om me heen
 4. Ik heb het gevoel dat ik door hiv niet alles kan doen wat ik zou willen
 5. Ik heb een goed gevoel over mijzelf als persoon
 6. Door hiv worden mijn mogelijkheden in het leven beperkt
 7. Ik maak mij zorgen over het effect van hiv op mijn gezondheid
 8. Ik heb het gevoel alsof ik mijn leven onder controle heb
 9. Ik ben bang dat mensen mij afwijzen als ze horen dat ik hiv heb
 10. Het omgaan met hiv put mij uit
 11. Ik heb het gevoel dat hiv mij beperkt in mijn persoonlijke relaties
 12. Ik ben bang voor de gezondheidseffecten van hiv bij het ouder worden
 13. Ik ben optimistisch over mijn toekomst

Help us improve PozQoL

If you are using (or have used) this version of PozQoL, we would love to hear from you.

Your feedback and insights can help:

 • Improve the translation
 • Make this version easier to use
 • Ensure the items are culturally useful, relevant, and appropriate
 • Support others who are thinking about using this  version

If you are a researcher working with Dutch-speaking people living with HIV, we also encourage you to consider conducting validation or implementation trials using this version of PozQoL.