PozQoL

Norsk / Norwegian

Image by Conor Sheridan on Unsplash

About the Norwegian version of PozQoL

The Norwegian version of PozQoL:


PozQoL scale in Norwegian

PozQoL

 1. Jeg nyter livet.
 2. Jeg er bekymret for helsen min.
 3. Jeg mangler en følelse av tilhørighet med mennesker rundt meg.
 4. Jeg føler at HIV hindrer meg i å gjøre så mye jeg kunne ønske.
 5. Jeg har det bra med meg selv som person.
 6. Å ha HIV begrenser mulighetene mine i livet.
 7. Jeg er bekymret for hvordan HIV påvirker helsen min.
 8. Jeg føler at jeg har kontroll over livet mitt.
 9. Jeg er redd for at folk kan avvise meg når de får vite at jeg har HIV.
 10. Å håndtere HIV sliter meg ut.
 11. Jeg føler at HIV begrenser mine personlige forhold.
 12. Jeg frykter helseeffektene av HIV etterhvert som jeg blir eldre.
 13. Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden.

Help us improve PozQoL

If you are using (or have used) this version of PozQoL, we would love to hear from you.

Your feedback and insights can help:

 • Improve the translation
 • Make this version easier to use
 • Ensure the items are culturally useful, relevant, and appropriate
 • Support others who are thinking about using this  version

If you are a researcher working with Norwegian-speaking people living with HIV, we also encourage you to consider conducting validation or implementation trials using this version of PozQoL.