PozQoL

Svenska / Swedish

Image by Agnieszka Boeske on Unsplash

About the Swedish version of PozQoL

The Swedish version of PozQoL:

 • Is a professional translation of the English version of the PozQoL Scale
 • Has not been validated with Swedish speakers (to the best of our knowledge*)
 • Has been used in practice with Swedish speakers

PozQoL scale in Swedish

PozQoL

Denna undersökning är avsedd för personer som lever med hiv.

Vi skulle vilja fråga dig om din hälsa, relationer, tillfredsställelse med livet och ditt välmående.

1 – Inte alls 2 – Lite 3 – Medel 4 – Mycket 5 – Mest

 1. Jag njuter av livet.
 2. Jag oroar mig för min hälsa.
 3. Jag saknar en känsla av samhörighet med människor runt omkring mig.
 4. Jag känner att hiv begränsar mig från att göra så mycket som jag skulle vilja göra.
 5. Jag har god självkänsla.
 6. Att leva med hiv begränsar mina möjligheter i livet.
 7. Jag oroar mig för hivs inverkan på min hälsa.
 8. Jag känner att jag har kontroll över mitt liv.
 9. Jag är rädd att folk kan avvisa mig när de får veta att jag lever med hiv.
 10. Att hantera hiv utmattar mig.
 11. Jag känner att hiv begränsar mina personliga relationer.
 12. Jag känner oro för hälsoeffekterna av hiv när jag blir äldre.
 13. Jag är optimistisk om min framtid.

Help us improve PozQoL

If you are using (or have used) this version of PozQoL, we would love to hear from you.

Your feedback and insights can help:

 • Improve the translation
 • Make this version easier to use
 • Ensure the items are culturally useful, relevant, and appropriate
 • Support others who are thinking about using this  version

If you are a researcher working with Swedish-speaking people living with HIV, we also encourage you to consider conducting validation or implementation trials using this version of PozQoL.